AKTUALNOŚCI

W odpowiedzi na liczne prośby ze strony potencjalnych uczestników konferencji komitet organizacyjny przedłuża termin zgłoszeń do 31 lipca 2016 r. Zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem działu Zgłoszenia.

Obecnie jest już ustalona grupa głównych wykładowców (zob. Program).

Lista uczestników konferencji jest oczywiście otwarta. Prosimy zatem wszystkie osoby, które chciałyby uczestniczyć w obradach – czy to wygłaszając własny referat, czy to zabierając głos w dyskusji wokół wystąpień innych prelegentów – o zgłoszenie swojego udziału (zgodnie z instrukcją w dziale Zgłoszenia).