Miejsce

Obrady będą miały miejsce w sali im. Romana Ingardena (nr 25) w Instytycie Filzofii UJ na ul. Gordzkiej 52 w Krakowie