SYMPOZJUM

„Normatywne aspekty odmowy zgody na szczepienie"


BLOK 1 (10.00 - 12.10)

od 9.30 – przyjęcie gości

10-10.25

Prof. dr hab Romuald Krajewski NIL

"Zasady obowiązujące lekarzy w relacjach z pacjentami odmawiającymi skutecznego leczenia lub profilaktyki"

10.25-50

dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz Kierownik Pracowni Epidemiologii VPD
Zakład Epidemiologii Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

"Odmowa zgody na szczepienia postrzegana oczami epidemiologa”

10.50-11.15

dr hab. Joanna Haberko UAM

"Uprawnienia rodziców do decydowania o istotnych sprawach dziecka a obowiązek szczepień"

11.15-11.40

dr Dobrochna Bach Golecka UW

"Regulacje profilaktycznych szczepień ochronnych w prawie międzynarodowym oraz w prawie Unii Europejskiej"

11.40-12.10 - 30 minut dyskusji podsumowującej

12.10-12.30 Przerwa kawowa


BLOK 2 (13.30-15.15)

13.30-13.55

dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil UJ

"Prawnokarne aspekty odmowy zgody na szczepienie"

13.55-14.20

dr Tomasz Żuradzki UJ

„Kognitywne mechanizmy odrzucania konsensusu naukowego: przypadek szczepień"

14.20-14.45

dr hab. Marek Czarkowski WUM

"Dopuszczalność stosowania obowiązkowych szczepień ochronnych"

14.45-15.15 - 30 minut dyskusji podsumowującej