Program

Konferencja odbędzie się w piątek 11 listopada w sali im. Romana Ingardena (nr 25) w Instytucie Filozofii UJ.

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników

Sesja I

10.00-10.40 – prof. dr hab. Daniel Lach (UAM, Wydział Prawa): „Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – między równością a dyferencjacją”.

10.40-11.20 – dr hab. Christoph Sowada (Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ): „Alokacyjne konsekwencje rozwoju prywatnych równoległych ubezpieczeń zdrowotnych w społeczeństwach kierujących się egoizmem, altruizmem lub zawiścią”

11.20-12.00 – dr Tomasz Sroka (UJ, Wydział Prawa): „Kryteria dostępu pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”

12.00-12.15 – przerwa kawowa

12.15-12.35 – prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (Instytut Filozofii UJ): „Wokół równości w opiece zdrowotnej. Wprowadzenie do dyskusji”

12.35-13.15 – dyskusja

13.15-14.45 – przerwa w obradach

Sesja II

14.45-15.25 – prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (Wydział Filozoficzny KUL): „Problem liczenia pacjentów w sytuacji niedoboru środków. Dyskusja wokół kazusu ratowania ludzi Johna Taureka”

15.25-16.05 – prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski (UM w Warszawie): „Rola oceny technologii medycznych (HTA) w zapewnieniu równości dostępu do opieki zdrowotnej”

16.05-16.20 – przerwa kawowa

16.20-17.20 – dyskusja

Sesja III - Internetowa debata "Wokół równości w opiece zdrowotnej"