Publikacja

Uczestników konferencji, którzy byliby zainteresowani tą formą publikacji, prosimy więc uprzejmie o nadesłanie pełnego tekstu ich referatu za pośrednictwem strony internetowej ICF Diametros najpóźniej do połowy grudnia 2016 (zgodnie z regułami obowiązującym w tym punktowanym czasopiśmie ich artykuł zostanie jeszcze poddany procedurze kwalifikacyjnej, niezależnej od akceptacji referatów zgłaszanych na konferencję na podstawie samego abstraktu).